Od tego roku nasza szkoła będzie korzystała ze sprzętu zakupionego w ramach programu rządowego #laboratoria przyszłości. Już nie możemy doczekać się wyzwań i pracy na nowym sprzęcie.